hóa chất

Thông tin khi dùng hóa chất để thông cầu

Thông tin khi dùng hóa chất để thông cầu

Bởi vì hầu hết các sản phẩm này tạo ra nhiệt, họ có thể làm mềm clorua polyvinyl, hoặc PVC, ống được tìm thấy trong nhà ngày nay. Tuy nhiên, thiệt hại đó là hiếm nếu bạn sử dụng hóa

Bột thông cống Sh.07 chất lượng giá rẻ

Bột thông cống Sh.07 chất lượng giá rẻ

Bột thông cống Sh.07 có chứa các hoạt chất đặc biệt phân hủy và làm mềm các chất hữu cơ gây tác nghẽn đường ống như: rêu, rác, thức ăn thừa, mỡ, cọng rau, tóc và các xác động vật.