chất thải

Sự cực khổ của công nhân làm nghề hút bể phốt

Sự cực khổ của công nhân làm nghề hút bể phốt

Những cống ngầm, bể phốt, hố ga,.. luôn ẩn chứa nhiều mầm bệnh gây lên những bện về da liễu và hô hấp. Chúng ta cần cảm ơn những người công nhân hút bể phốt vì họ đã giúp môi