cách hút bể phốt

Khi nào cần hút bể phốt

Khi nào cần hút bể phốt

Bồn cầu thoát rất chậm chạp khi bạn ấn xả nước. Vì bể phốt bị đầy nên mới sinh ra tình trạng này, hoặc bạn kiểm tra xem bồn cầu có bị xả quá nhiều giấy hay có vật cứng