Bao lâu thì cần hút bể phốt

Tìm hiểu về hút bể phốt

Tìm hiểu về hút bể phốt

Khi bể phốt đầy dẫn đến bốc mùi hôi thôi, gây tắc ngẽn bồn cầu,…Lúc này là lúc chúng ta cần hút bể phốt để hút hết các chất thải rắn trong bể phốt ra. Tại sao phải hút bể